Shree Suktam Lyrics in Sanskrut | श्री सूक्तम् लिरिक्स इन संस्कृत

Shree Suktam

Shree Suktam | श्री सूक्तम् हरिः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् ।चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥१॥ तां म आवह …

Read more

Laxmi Sahastranam Stotram | लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्रम्

Laxmi Sahastranam

Laxmi Sahastranam Stotram | लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्रं in Sanskrit Laxmi Sahastranam लक्ष्मी सहस्रनाम प्रारंभ नाम्नां साष्टसहस्रञ्च ब्रूहि गार्ग्य महामते।महालक्ष्म्या महादेव्या …

Read more

Learn Sanskrit Numbers 1 to 100 in Easiest Way Now | संस्कृत अंक १ ते १०० (एक ते शंभर)

Learn Sanskrit Numbers 1 to 100 in Easiest Way

Sanskrit Numbers 1 to 100 हे या पेजवर वाचता येतील. पुढे 51 ते 100 दिले आहेत. इंग्रजी अंक, इंग्रजी स्पेलिंग, मराठी उच्चार, संस्कृत अंकाचा शब्द आणि इंग्रजी स्पेलिंग द्वारे संस्कृत शब्द उच्चार (Pronunciation) दिले आहेत.