Gurucharitra Adhyay 4 | गुरूचरित्र – अध्याय चौथा १ o m

गुरूचरित्र – अध्याय चौथा | Gurucharitra Adhyay 4 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ऐशी शिष्याची विनंती । ऐकोन सिद्ध काय बोलती …

Read more

गुरूचरित्र – अध्याय सहावा | Gurucharitra Adhyay 6 (1 OM)

Gurucharitra Adhyay - 6

॥  गुरूचरित्र  – अध्याय सहावा ॥  Gurucharitra Adhyay 6 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी । स्वामी तू ज्योति …

Read more

गुरुचरित्र अध्याय पहिला | Guru Charitra Adhyay 1

Guru Charitra Adhyay 1

गुरुचरित्र अध्याय पहिला | Guru Charitra Adhyay 1 श्रीगुरुचरित्र प्रारंभ हम भगवान दत्तात्रेय के भक्तों के लिए गुरुचरित्र अध्याय प्रथम …

Read more

Guru Charitra Parayan Sankalp | गुरुचरित्र पारायण संकल्प (प्रारंभी करावयाचा संकल्प)

Guru Charitra Parayan Sankalp

गुरुचरित्र पारायण करण्यापूर्वी संकल्प (Parayan  Sankalp) करणे आवश्यक आहे. खाली दिल्याप्रमाणे तयारी ठेवावी.