गुरुचरित्र अध्याय पहिला | Guru Charitra Adhyay 1

Guru Charitra Adhyay 1

गुरुचरित्र अध्याय पहिला | Guru Charitra Adhyay 1 श्रीगुरुचरित्र प्रारंभ हम भगवान दत्तात्रेय के भक्तों के लिए गुरुचरित्र अध्याय प्रथम …

Read more

Guru Charitra Parayan Sankalp | गुरुचरित्र पारायण संकल्प (प्रारंभी करावयाचा संकल्प)

Guru Charitra Parayan Sankalp

गुरुचरित्र पारायण करण्यापूर्वी संकल्प (Parayan  Sankalp) करणे आवश्यक आहे. खाली दिल्याप्रमाणे तयारी ठेवावी.